Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew

Moja działalność obejmuje również kompleksową pielęgnację zieleni wysokiej, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów karczowanie krzewów usuwanie obumarłych i chorych gałęzi oraz złamanych konarów formowanie koron drzew i rozluźnianie koron drzew obniżanie wysokości drzew Coraz częściej możemy spotkać w swoim otoczeniu wiele pojedynczych drzew, których rozrost zagraża bezpieczeństwu np. Więcej…