Odśnieżanie dachów

Zgodnie z prawem budowlanym, obowiązek odśnieżania dachu i usuwania sopli spoczywa na właścicielu lub zarządcy domu, obiektu komercyjnego bądź przemysłowego. Częste zmiany temperatury, powodują naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie śniegu i lodu. Tworząca się wówczas pokrywa, zagraża bezpieczeństwu ludzi, a także konstrukcji nośnej dachu. Samodzielne wykonywanie tego typu czynności nie jest Więcej…